ร้อยเอ็ด มอบ 32 ถังน้ำเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้งให้กับ 14 ชุมชน 1 สถานีตำรวจ ใน 4 อำเภอเขตทุ่งกุลาร้องไห้

0
46


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีส่งมอบถังเก็บน้ำ โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประทีป โยปินตา ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้กล่าวรายงาน

มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย และประชาชนจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี SCG ไทยรัฐทีวี และ มทบ.27(มณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด) เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการ

เพื่อเป็นกิจกรรมมอบถวาย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 รับมือ กับสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ที่มาเร็วและรุนแรง ที่สุดในรอบ 30 ปี หลังจากหลายพื้นที่ มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ สถานการณ์

จากการที่ 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ปริมาณน้ำฝนประเทศไทย ต่ำกว่าปกติ และปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศลดลง ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกร และการอุปโภคบริโภค จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องร่วมมือกัน ด้านการเตรียมพร้อมรับ

ด้านเอสซีจี จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” ร่วมกับกองทัพบกมอบถังน้ำเสียผู้ประสบภัยแล้ง โดยส่งมอบถังเก็บน้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1,000 ใบ ทั่วประเทศ

ซึ่งผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ นวัตกรรมของเอสซีจี เพื่อการผลิตถังกักเก็บน้ำที่แข็งแรง ทนทานและคุณสมบัติปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคและกองทัพบกจะบริการจัดรถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำให้เต็มถังในทุกพื้นที่
ซึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเอสซีจีได้ส่งมอบถังกับน้ำจำนวน 32 ใบพร้อมฐานติดตั้งให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยหลังจากการมอบถังน้ำให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ว หากยังอยู่มนสภาวะขดแคลนน้ำ ก็จะอาศัยความร่มมือ จากจังหวัดทหารบกที่ 27 หรือ มทบ.27 ทำหหน้าที่นำน้ำไปเติมให้ประชาชนได้ใช้สอยในช่วงที่ยังขาดแคลนน้ำฝน จนกว่าจะพ้นวิกฤติ


ซึ่ง ในครั้งนี้เ มีหมู่บ้านที่ได้รับมอบถังน้ำเป็นกองกลางชุมชน 14 หมู่บ้าน 1 สถานีตำรวจ ใน 4 ตำบล ใน 4 อำเภอ คือ อ.เกษตรวิสัย,สุวรรณภูมิ,เมืองสรวง และ อ.ปทุมรัตต์ ซึ่งล้วนแต่ อยู่ในในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

/////////////////

โชติกา /ภาพ /ข่าว

0956628047