จิตอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมปลูกป่าชายเลนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์

0
177

จิตอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมปลูกป่าชายเลนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิ.ย. นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ปี 2562 โดยมีนายวิชิต เจริญวรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง นายชัยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส หัวหน้าหน่วยงานราชการ พนักงาน PEA และประชาชน ร่วมปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลนปากน้ำประแส หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ในพื้นที่ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแกลง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน และสถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแส เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าของ PEA และปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะโดยธรรมชาติ อีกทั้งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งด้วย
ในปี 2558-2561 ที่ผ่านมา PEAได้ดำเนินการปลูกต้นโกงกางไปแล้ว รวมจำนวน 29,000 ต้น ซึ่งในปี 2562 PEA จะดำเนินการปลูกต้นโกงกางอีก จำนวน 9,999 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 38,999 ต้น และมอบให้กับชุมชนตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง ต่อไป…

วทิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน