“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับมูลนิธิพระราหูและอบต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อยช่วยเหลือผู้พิการยากไร้!!

0
51

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับมูลนิธิพระราหูและอบต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อยช่วยเหลือผู้พิการยากไร้!!

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2/62 เวลา 09.00 น.
โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข พร้อมด้วยพ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จว.ป.ข.,พ.อ.อิทธิกร  ศิริวัลย์ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกับ มว.รส.ที่1 (อ.บางสะพานน้อย) ร้อย.รส.จว.ป.ข. นาย สุรพล ศรีมนฑา นายก อบต.ช้างแรกและ จนท. สาธารณสุข ต.ช้างแรก,จนท.อบต. ช้างแรก

ลงพื้นที่พบปะผู้ยากไร้และผู้พิการในต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จำนวน 2 รายได้แก่
1.นาย สำเร็จ  เกตุย้อย อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 11 ม.4 ต.ช้างแรกอ.บางสะพานน้อย พิการไม่สามารถเดินได้ไปรับการรักษาโดยการนวดบำบัด
2.นายวิชัย  ชัยโชค ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อยพิการไม่สามารถเดินได้ พักอาศัยอยู่ที่บ้านโครงการซ่อมและสร้างบ้านกาชาดช่วยผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สอบถามความเป็นอยู่และการดูแลช่วยเหลือในขั้นต้นพร้อมกับรับฟังปัญหาและให้กำลังใจในการใช้ชีวิตแก่ผู้พิการทั้ง 2 คนรวมทั้งญาติที่ดูแล

ต่อจากนั้นร่วมกันมอบรถวีลแชร ์จำนวน 2 คัน และสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับมาจาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับผู้พิการทั้งสองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#############################