การแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งและปั่นที่จันทบูร “Chanthaburi Race On The Moon 2019”           (12 พ.ย. 61) ณ บริเวณด้านหลังพระตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งและปั่นที่จันทบูร “Chanthaburi Race On The Moon 2019” โดยการจัดงานวิ่งและปั่นในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจัดขึ้น เพื่อสมทบทุนสำหรับทูลเกล้าถวายกองทุนการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายส่งเสริมการสร้างสุขภาพของรัฐบาล ในการที่จะให้พี่น้องชาวจันทบุรีมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดโดยทุกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรี และในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันวิ่งและปั่นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทางชายทะเล ทางภูเขา หรือจะเป็นเขตชายแดน แต่ครั้งนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมในตัวเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านของศิลปะวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งทุกภาคส่วนของเรามีความพร้อม ดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจว่าทางเรามีความเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเผยว่า มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมสำหรับโครงการที่จะมีประโยชน์ต่อประชาชน ทีประโยชน์ต้อการพัฒนาเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง การจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นที่จันทบูร มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการที่เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นได้ต้องอาศัยการศึกษาเท่านั้น การที่เราทำกิจกรรมในครั้งนี้ผลตอบแทนส่วนหนึ่งนอกจากการส่งเสริมสุขภาวะให้กับประชาชนแล้ว เรายังจะมีทรัพยากรคืนเงินทุนคอยสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการยกระดับคุณภาพและศักยภาพของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี เพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่จะยกระดับคุณภาพของสังคมและอีกทางหนึ่ง

ทางคุณปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ทางสำนักงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ และขอเรียนให้ทุกท่านที่ทราบว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองรอง 1ใน 55 จังหวัดของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่น เพราะจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และมีโครงการพระราชดำริรวมทั้งแหล่งเรียนรู้มากมาย ที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางและมีความสุข

พลตำรวจตรีวัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเผยว่า ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีมีหน้าที่ดูแลการจราจรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการประสานงานกันหลายหน่วยในการอำนวยความสะดวก และคิดว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างราบรื่น และจะให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ในด้านความปลอดภัยนอกจากระหว่างเส้นทางการแข่งขันแล้ว เรื่องของที่พักนั้นเราจะมีการดูแลให้มีความปลอดภัยสูงสุด และหลังจากการแข่งขันแล้วก็มีการดูแลการจราจร ให้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีด้วยความปลอดภัยและมีความประทับใจในตัวจันทบุรี

คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ ประธานจัดงานและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกล่าวว่า วัตประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะมีความต้องการในการระดมทุนเพื่อกองทุนการศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราช สุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะพระราชทานให้กับนักศึกษากัมพูชาและนักศึกษาลาวที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่เป็นทุนเรียนฟรี 4 ปีโดยจะให้ปีละ 10-12 ทุน วัตถุประสงค์ที่สองก็คือการระดมทุนเพื่อจัดสรรทรัพยากร ในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม อีกประการหนึ่งก็คือเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะกิจกรรมนี้นอกจากท่านที่ร่วมกิจกรรมจะได้ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายด้วย

สำหรับกิจกรรมวิ่งและปั่นที่จันทบูร “Chanthaburi Race On The Moon 2019” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตรและ 21 กิโลเมตรส่วนการปั่นจักรยานจะปั่นที่ระยะทาง 44 กิโลเมตร ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ทาง www.raceonthemoon.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ร้านชัชชัยเภสัชทุกสาขา

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
น.ส.อาย์พรกานต์ ศิริวงษ์ ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก