พลตรี ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์ หัวหน้าคณะประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ และคณะเดินทางตรวจประเมินผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทที่ ๖ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหาร หรือตำรวจ โดยกองบิน ๔๖ จัดส่งประกวด

0
165

พลตรี ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์ หัวหน้าคณะประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ และคณะเดินทางตรวจประเมินผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทที่ ๖ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหาร หรือตำรวจ โดยกองบิน ๔๖ จัดส่งประกวด ณ สวนสารผลของ นายวรายุทธ สารผล ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พิษณุโลก โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์ เต็มดวง เสนาธิการ กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ ปรีชา นุตจรัส ราย งาน