อำเภอพรรณานิคม ช่วยชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย สืบสานประเพณี”นาวาน”เอาแลงแรงช่วยกัน

0
76

อำเภอพรรณานิคม ช่วยชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย สืบสานประเพณี”นาวาน”เอาแลงแรงช่วยกัน
วันที่ 12 พ.ย.61 นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนครเผยว่าได้ นำเจ้าหน้าที่และ.ฝ่ายปกครองอำเภอพรรณานิคม อส. ผรส. จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2561 ณ ที่นาของนายวิมล รัตนะอาษา ผญบ. บ้านกุดน้ำขุ่น ม.3 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ. จิตอาสาสภากาชาดไทย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
– ทีม ข่าว นสพ คน นคร สกล