ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์และมอบทุนการศึกษา…..!!!!
เมื่อ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 พลตรีอาคม พงศ์พรหม รอง แม่ทัพน้อยที่ 4 เข้าร่วมในพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์และมอบทุนการศึกษา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย – เนปาล ตามโครงการแตกหน่อโพธิปัญญา “กล้าธรรม นำสู่เรือน “ ปี 5 ซึ่งเป็นกองทุนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ตั้งขึ้นเป็นกองทุนถวายภัตตาหารและทุนการศึกษา ทั้งนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้มอบสมเด็จวัดปากน้ำ จำนวน 1,000 องค์ ให้แก่ พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทน กองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปมอบให้กับทหาร ตำรวจ และครู ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครอง ปกป้องแผ่นดิน และประเทศชาติของเราอีกด้วย ……////