จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ สส. เขต 1 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 มีนายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ดร.จิรศักดิ์ ส่งศิริ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ประชาชนที่สนใจในการวิ่งออกกำลังกาย จำนวน1.000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนได้สนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ซึ่งเริ่มจาก หน้าป้ายอุทยานสวรรค์ และ วิ่งตามเส้นทางรอบอุทยานสวรรค์ 3 รอบ เป็นระยะทาง จำนวน 10 กิโลเมตร