ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงไก่ไข่และเพาะขยายพันธุ์ไก่เพื่อบริโภคในชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ บ้านคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ 10 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

0
133
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายสมภาคย์ บุญฉาบพา เกษตรอำเภอพรหมพิรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ให้การต้อนรับนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงไก่ไข่และเพาะขยายพันธุ์ไก่เพื่อบริโภคในชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ บ้านคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ 10 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ

ปรีชา นุตจัรส ราย งาน