ร้อยเอ็ด…อธิบดีกรมการจัดหางาน เดินทางตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เดินทางตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ บ้านโนนคำ ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวกาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ และแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมร่วมให้การต้อนรับ
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการไว้ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มรับงานมาทำที่บ้าน โดยพื้นที่บ้านโนนคำ และบ้านใกล้เคียงกัน มีด้วยกัน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัดเย็บกางเกงยีนส์ สำหรับเด็กสมัยใหม่ และเป็นกลุ่มแรงงานสมัยใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้ ขณะนี้มีสมาชิก กว่า 40 คน ส่วนอีกกลุ่ม เป็นกลุ่มเย็บผ้าคอกระเช้า ซึ่งได้รับ ออเดอร์ มาจากกร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และมีผู้ประกอบการนำไปขายที่ตลาดโบ๊เบ๊ ซึ่งจะขายดีมาก ยกตัวอย่างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และมีการส่งเสริมให้มีรูปแบบเสื้อคอกระเช้าในเสื้อสมัยก่อน แต่ให้มีนวัตกรรมที่มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น และผ้าถุงก็มีความสมัยใหม่ขึ้น และเป็นที่นิยมในท้องตลาดเช่นเดียวกัน ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ซึ่งบางกลุ่มก็มีการกู้เงินมาลงทุนก็สามารถผ่อนชำระได้โดยไม่มีค้างชำระเลย ทำให้มีความยั่งยืน ทำให้ชาวบ้านที่นี่ไม่ต้องเดินทางเข้าไปทำงานที่ต่างถิ่น ทำให้ครอบครัวมีความสุข ทำงานที่บ้าน มีรายได้เสริมเดือนละ ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ทุกคนสามารถดำรงชีพอยู่ในชุมชน หมู่บ้านของตนเองอย่างมีความสุข
กิจกรรมในครั้งนี้ มีแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในครั้งนี้ จำนวน 58 คน
//////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบคุณเครดิตทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด