นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางภัทรภร บุญอาบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกรีดยางอย่างถูกวิธี”

0
185

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางภัทรภร บุญอาบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกรีดยางอย่างถูกวิธี” ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกรีดยางอย่างถูกวิธี โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์