“รวบ 2 ต่างด้าวใช้วีซ่าปลอมไปแคนาดา!!

0
88
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“รวบ 2 ต่างด้าวใช้วีซ่าปลอมไปแคนาดา!!

ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช. สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช. สตม., พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม. และ พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้สั่งการให้ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และกวดขัดจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือที่มีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 เปิดเผยว่า พบชาวต่างชาติมีพฤติการณ์เดินทางมายังประเทศไทย และใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นทางผ่านเพื่อลักลอบเดินทางไปยังประเทศที่สาม โดยแสดงเอกสารยืนยันการตรวจลงตราปลอม หรือ eTA : Electronics Travel Authorization ในการเช็คอินเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 22.30 น. กก.สส.ปป.บก.ตม.2 จับกุม นายอัลวา ฮัสสัน (Mr.Anwa Hussain) อายุ 40 ปี สัญชาติอินเดีย ขณะแสดงเอกสารตรวจลงตราประเทศแคนาดา หรือ eTA : Electronics Travel Authorization เพื่อเช็คอินเดินทางไปยังกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR733 ก่อนจะต่อไปยังเมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา เที่ยวบินที่ PR118

และเมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 เวลา 14.00 น. จับกุม นายลูเซนี กาบา (Mr.Lounceny Kaba) อายุ 21 ปี สัญชาติกินี ขณะแสดงเอกสารตรวจลงตราประเทศแคนาดา หรือ eTA : Electronics Travel Authorization เพื่อเช็คอินเดินทางไปยัง สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU9854-MU597 เส้นทาง เมืองเซี่ยงไอ้ ประเทศจีน-เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งในการเดินทางไปประเทศแคนาดาสำหรับสัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่าจากสถานทูต จะต้องขอ eTA : Electronics Travel Authorization ผ่านทางเว็บไซด์ที่กำหนด หากไม่มีวีซ่าหรือการยืนยันการยืนสมัคร eTA สายการบินจะไม่สามารถออกบัตรที่นั่งเพื่อเดินทางไปยังประเทสแคนาดาได้ โดย กก.สส.ปป.บก.ตม.2 ได้จับกุมชาวต่างด้าวทั้ง 2 ในข้อหา “ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (E-VISA Canada ปลอม)” หากพบคนต่างด้าวมีท่าทีพิรุธอาจจะเข้ามากระทำผิดกฎหมาย สามารถ แจ้งหรือสอบถาม ผ่านสายด่วน 1178 หรือ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-0303 ตลอด 24 ชั่วโมง!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

############################