พระครูปลัดธนากร ญาณกาโร  นำญาติธรรม เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการทางสายตา) ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 41 ปี

0
92

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 11.30 น.  พระครูปลัดธนากร ญาณกาโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว   เจ้าคณะตำบลจังหาร เขต ๒   เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหาร  จ.ร้อยเอ็ด นำญาติธรรมไปทำบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการทางสายตา) ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 41 ปี (6 มิ.ย.)

 

โดยมีนายมานิตย์ ทวีหันต์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  /ครูแกนนำ อย.น้อย  พร้อมด้วยญาติธรรมบ้านเหล่างิ้วและใกล้เคืองร่วมกว่า 50 คน ที่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมในวันนี้ พระครูปลัดธนากร  ญาณกาโร  ได้กล่าวอนุโมทนา ขอบคุณญาติธรรม และสายธารทุกๆ คณะที่ถวายปัจจัยร่วมบุญ ขออนุโมนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  ผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการทางสายตา)

มีทั้งอาหารคาวหวาน ขนม/น้ำหวานและวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารอีกจำนวนมาก พร้อมมอบเงินเพื่อไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ อีก 5,000 บาท  จึงขออำนวยพร .และอนุโมทนา…บุญทานการกุศลแก่ท่านทั้งหลาย จงมีความสุขกาย สบายใจ คิดหวังสิ่งใดก็ให้มุ่งมั่นถวายปัจจัยร่วมบุญ ขออนุโมนาบุญกับทุกๆท่านปรารถนาตามเจตนารมณ์ ทุกๆท่านทุกคนเทอญ

 

****ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536  ด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จังหวัดมหาสารคาม,ร้อยเอ็ดมีนโยบาย ให้บริการด้านการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR)  มายังจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง

สถานศึกษาแห่งนี้ ยังได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า  “ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด”  ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2536  อาคารและระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ฯ  ในวันที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2538 และได้เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบนับแต่เดือน มีนาคม  พ.ศ.2538 เป็นต้นมา

 

ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนตาบอดทุกเพศ/วัยตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป มีนักเรียนทั้งประจำ และไป – กลับ  ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน มีครู-เจ้าหน้าที่  37  คน กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดและทักษะเฉพาะสำหรับนักเรียนตาบอด เช่น ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและการเดินทาง  ทักษะการใช้อักษรเบรลล์   การใช้ลูกคิด และทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน  เป็นต้น

โดยมีโครงการ เรียนร่วม กับสถาบันอื่นๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 7 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนขัติยะวงษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยจัดระบบการเรียนการสอนและการประเมินโรงเรียนต่างๆใช้หลักสูตรปกติทั่วไปโดยนำหนังสือวิชาการต่างๆมาจัดเป็นหนังสือเบลล์

และได้ส่งครูเสริมวิชาการไปประจำในโรงเรียนต่างๆเพื่อประสานงานกับโรงเรียนอื่นได้ และมีการส่งเสริมอาชีพ การนวดแผนไทย เกษตรพอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมทักษะด้านดนตรี  สามารถส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนทั้งวิชาการควบคู่ไปกับอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระกับสังคม

//////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047