“ตม.ไทย ใส่ใจคุณ!!ให้ความช่วยเหลือ ชาวเมียนมา..พิการ..ไร้ญาติ..ส่งกลับประเทศ!!

ตม.จว.กระบี่ ได้จัดทำโครงการ “ตม. ไทย ใส่ใจคุณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติ และ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับความเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง (สวัสดิการของรัฐไปไม่ทั่วถึง)  ซึ่งมี พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.6 เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการดีๆ นี้ได้

จากการประสานกับ รพ.กระบี่ เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.กระบี่ พร้อมด้วยทีมงาน ตม.จว.กระบี่  ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา (ขอปกปิดนาม) ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจนต้องตัดขาซ้ายทิ้ง โดยชาวเมียนมารายนี้ เป็นผู้ป่วยไร้ญาติและมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศ  ดังนั้น ตม.จว.กระบี่ จึงได้มอบปัจจัยไว้ให้จำนวนหนึ่ง ได้จัดหาเครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค มอบให้ไว้เพื่อยังชีพเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดรถนำส่งกลับไปยังประเทศเมียนมา โดยได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านไปทาง ตม.จว.ระนอง

ขอโอกาสนี้ ปชส.ไปยังพี่น้องประชาชน (โดยเฉพาะชาวกระบี่) หากใครพบเห็นชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ต่างแดนแล้วกำลังประสบปัญหาต่างๆ ขอให้ติดต่อ พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.กระบี่ ได้โดยตรง (หมายเลขโทรศัพท์ 081-869 3652) หรือหากพบว่ามีชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าว ก่อความเดือดร้อนรำคาญ เป็นภัยต่อสังคม ก็ขอให้ติดต่อมาได้โดยตรงเช่นกัน!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.อก.สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###########################