a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

6 มิถุนายน2562องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)จัดประชุมผู้นำตำบลบ่อทอง นำโดยนางพเยาว์ จ้อยทองนายกอบต.บ่อทอง ผู้นำชุมชน และลงพื้นที่อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมนำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน gstc cbt ct อพท

.น้อย มาเผยแพร่ให้ผู้นำได้รู้จักเพื่อนำไปพัฒนาต่อในพื้นที่ได้
ในการนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔โดยนายประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท ๔ มอบหมาย นางชวมล แพจุ้ย, อุมาริน แสงอรุณ ,ปราณี คำพวงเจ้าหน้าที่ อพท.4 พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงพื้นที่ดูแลอาสาสมัครและจิตอาสา เป็นที่ ชื่นชม ของประชาชน ดังกล่าว