ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

0
246

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 05/2562(06) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ กรรมการที่ปรึกษา พรัอมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อนำปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ของคณะกรรมการและทางด้านหัวหน้าส่วนราชการจะนำข่าวสารสิ่งสำคัญมานำเสนอเช่น ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายสุวิทย์ ผาสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเสนอถึงปัญหาการห้ามนำยา 3 ชนิดเพื่อมาใช้กับพืชผลทางการเกษตรโดยเด็ดขาดและ ได้มีการแนะนำสมาชิกสภาอุตสาหกรรม รายใหม่นายพงศกร ใคร้มา ผู้จัดการฝ่ายสายงานธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสวรรค์วิถี พร้อมได้แนะนำเรื่องปัญหาเรื่องการเงิน ให้กับเพื่อนสมาชิก ถ้าสมาชิก ต้องการที่จะนำธุรกิจไปต่อยอดสามารถที่จะไปกู้ได้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องลักษมีเทวี โรงแรมแกรนด์วิษณุ นครสวรรค์