กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่1(มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป.โดย ศฝ.นศท.มทบ.32 จัดนักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) จำนวน 35 นาย ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว กฟภ.จว.ล.ป.

0
110

เมื่อ 060900 มิ.ย. 62 กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่1(มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป.โดย ศฝ.นศท.มทบ.32 จัดนักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) จำนวน 35 นาย ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว กฟภ.จว.ล.ป. /นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําปาง และประชาชน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะ และ ดวงตา ” โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ” ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป.โดยมีนายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผจก.กฟภ.ลป.ให้กันต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 155 คน บริจาคโลหิตได้ จำนวน 125 คน ได้โลหิต จำนวน 50,000 ซีซี อวัยวะ จำนวน 13 ราย ดวงตา จำนวน 13 ราย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย