บุญมหากฐินสามัคคีบนหลังช้าง

0
67
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

บุญมหากฐินสามัคคีบนหลังช้าง

ที่สถานปฏิบัติธรรมพระอธิการรุ่งรัตน์ เตชะธัมโม บ้านดอนตูม ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอศรีเมืองใหม่พร้อมทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอศรีเมืองใหม่และญาติธรรม จากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานทำบุญมหากฐินสามัคคีศรีเมืองใหม่ ขึ้นทอดถวาย ณ สถานปฏิบัติธรรมพระอธิการรุ่งรัตน์ เตชะธัมโม บ้านดอนตูม ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่โดยมีประธานร่วมทอดผ้ามหากฐินประกอบด้วย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นางยุภาพรวิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอศรีเมืองใหม่และนาง แสงระวี วุฒิโสภากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ทั้งนี้ นายอภัยวุฒิ โสภากรนายอำเภอศรีเมืองใหม่และพระอธิการรุ่งรัตน์ เตชะธัมโม ได้นำช้าง จำนวน 25 เชือก มาร่วมแห่องค์กฐิน นอกจากนี้ก็ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ช้างไทยที่เป็นคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของคนไทย รวมทั้งการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้านพระอธิการรุ่งรัตน์ เตชะธัมโม กล่าวว่าสำหรับการทอดกฐินเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ถือเป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ ดังนั้นช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการจัดงานประเพณีทอดกฐิน จะเห็นว่าตามวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในเมืองและชนบทมีการจัดงานประเพณีทอดกฐินกันอย่างพร้อมเพรียง บางวัดก็จัดแบบเรียบง่าย เน้นประหยัด แต่บางวัดก็จัดอย่างใหญ่โตอลังการ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพ//

สุธน ประกอบพร จ.อุบลราชธานี