a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ชาวไทยมุสลิมแห่ซื้อทองรูปพรรณฉลองวันฮารีรายอ

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดพังงา จำนวนมากทยอยเข้าซื้อทองรูปพรรณ ในช่วงวันฮารีรายอ ยอ โดยพบว่าในปีนี้ มีชาวไทยมุสลิมนิยมเข้าซื้อทองรูปพรรณ ให้แก่ ลูกหลาน ญาติมิตร จำนวนมาก ทำให้ร้านทองในพื้นที่จังหวัดพังงากลับมาคึกคักอีกครั้ง เป็นการต้อนรับและเฉลิมฉลองวันรายออิฎิ้ลฟิตริ (วันออกจากเทศกาลถือศีลอด) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา ส่วนในวันอีดิลอัฏฮา จะมีการเชือดสัตว์พลี แล้วจะทำ กุรบัน แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตร สัตว์ที่ใช้ในการเชือดพลีได้แก่ อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ในวันฮารีรายอชาวมุสลิม จะเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะ สังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขออภัยต่อกัน นอกจากนี้ชาวไทยมุสลิมจะใช้โอกาสนี้แต่งตัวด้วยชุดใหม่ มีสีสันสดใส พร้อมด้วยเครื่องประดับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันฮารีรา

ขณะที่ราคาทองรูปพรรณพุ่งสูงขึ้นบาทละ 200 จากเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์การค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน

โดยนางเพ็ชรี วุฒิกรภัณฑ์ เจ้าของร้านทองกัญญารัตน์ เขตเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า พบว่าช่วง เทศกาลเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ ปีนี้มีลูกค้าที่เป็นชาวไทยมุสลิม เข้ามาซื้อทองรูปพรรณ จำนวนมาก พบว่ายอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ขณะที่ราคาทองสูงขึ้น ผลกระทบจากเศรษฐกิจการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และจีน ที่ยังเป็นปัญหากันอยู่