จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( CBTx ) ณ. ห้องประชุมโรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอน สปา อ.เมือง นครสวรรค์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ การดำเนิน งานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Communty Based Treatment and Care ( CBTx ) ซึ่งมี นพ.อำนาจ น้อยคำ รองสาธารณสุข จว.นครสวรรค์

กล่าวรายงาน และมีวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ นายเชาว์ทวีเกียรติ เทียนทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สนง.ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 , พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ รอง ผกก.จราจร เมือง นครสวรรค์ นพ.อดิสรณ์ วรรธนัศกดิ์ สาธารณสุข จว.นครสวรรค์ นายพิษณุ สบายแท้ดำเนินงาน ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญกับขบวนการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด เพื่อให้เข้าถึงการบริการดัานการบำบัดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเจตคติในการยอมรับว่าผู้เสพคือผู้ป่วย มีทางเลือกที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยยาเสพติด ได้แก่ทางบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด

โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( CBTx ) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด ภายใต้แนวคิด ” ชุมชน ” เป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานฯ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม