นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการนำเที่ยว สื่อมวลชน

0
382

นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการนำเที่ยว สื่อมวลชน Infuencer จำนวน 15 ท่าน ในโอกาสที่ นายคมกิช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการ กองสินค้าท่องเที่ยว ททท. ได้จัดโครงการ Local Experience 360 องศา เพื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองในเส้นทางเมืองรอง 7 เส้นทาง มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ตลาดอาเซียน เอเซียใต้ และแปซิฟิกใต้ โดยได้จัดกิจกรรมทดสสอบสินค้าท่องเที่ยวเส้นทาง “The Legend of Hidden Gems” เข้ามาในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี – ตราด ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 โดยได้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จันทบุรี ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลและชุมชนริมน้ำจันทบูร ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้บ่อพลอยเหล็กเพชร และสวนผลไม้จันทบุรี