จังหวัดร้อยเอ็ด – จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

0
106

วันจันทร์ที่(3 มิถุนายน 2562) ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 เมื่อเวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า” ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ. มทบ. 27 พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายเจนเจตน ์เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดขึ้น เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน.

ณ อ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////////
ภาพ.ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สื่อประชาสัมพันธ์อสม,ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด