ศอ.จอส.จว.พ.ช. ร่วมกับ จิตอาสา ในพื้นที่ บ้านตะกรุด ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม

0
89

เมื่อ 2 พ.ค. 62, 0830 ศอ.จอส.จว.พ.ช. ร่วมกับ จิตอาสา ในพื้นที่ บ้านตะกรุด ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย