นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สั่งการฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สนธิกำลัง กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด!!!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ตามแผนยุทธการสาเกตนคร ของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สั่งการฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองร้อยเอ็ด สนธิกำลัง กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด อำนวยการโดย นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลเหนือเมือง หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขอหมายค้นศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หมายและเป้าหมายผู้เสพ 10 ราย เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บ้านหนองคู ม.9 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ตามรายชื่อที่ร้องเรียนจากประชาชน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมีผลการปฏิบัติการ ดังนี้
1.หมายค้นที่ ค 182/2562 เข้าค้นบ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลปรากฏ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
2.หมายค้นที่ ค 181/2562 เข้าค้นบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลปรากฏ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
3.ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายจากการร้องเรียน จำนวน 10 ราย พบมีผลบวกสารเสพติด 6 ราย จึงได้บันทึกผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และบันทึกการยินยอมเข้ารับบำบัดฟื้นฟู ส่งตรวจโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและจะนำเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูต่อไป

##€€€€€€€€€€๚
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน