นครนายก พิธีเปิดโครงการ Safer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย.

0
53

นครนายก พิธีเปิดโครงการ Safer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย. คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจังหวัดนครนายก ร่วมกับ บมจ.ธนชาตประกันภัย จัดพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย โดยมีนายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้แทนจากจังหวัดนครนายก ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ผู้แทนจากอำเภอเมืองนครนายก ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครนายก และนายกองค์การบริหารตำบลวังกระโจม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้แล้ว ยังมีการทำกิจกรรมในการทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ฯลฯ ร่วมกันระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ของ บมจ.ธนชาติประกันภัย ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย บมจ. ธนชาตประกันภัย ได้พิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 8 จังหวัด และจัหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ 9 ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครนายก นับเป็นจังหวัดหนึ่งทีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและในบางพื้นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับบริเวณแยกกำนันชลา ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เมื่อพิจารณาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บสาหัส 5 คน และจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่แจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายกได้ร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องหมายจราจร หมุดสะท้อนแสง อุปกรณ์ทาสีลดความเร็ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในชุมชนต่อไป.

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก