อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซ่อมแซมสะพาน ให้ชาวตำบลหนองเต่า

0
143

อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซ่อมแซมสะพาน ให้ชาวตำบลหนองเต่า

วันที่ 31พค.2562 เวลา 08.00 น.
นายสุเทพ วงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่ 9 ตำบลหนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเด็กๆที่ต้องเดินทางไป เรียนหนังสือและชาวนาชาวไร่ น้ำพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายจึ้งจำเป็นต้องใช้การสัญจรไปมาทางสะพานดังกล่าวในการมีสะพานแห่งนี้แล้วจะไม่ต้องเดินทางอ้อมไปไกล หลายสิบกิโลเมตรถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากจึงต้องการสะพานแห่งนี้และฝากขอบคุณหน่วยงานที่มองเห็นความสำคัญของประชาชน โดยมี ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ กล่าวรายงาน และ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.นครสวรรค์
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรม Fc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานจิตอาสา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเปิด ณ บ้านหนองเต่าเหนือ ม.9 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์