จันทบุรี/เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรีเร่งเกี่ยวข้าว พบว่าปีนี้ข้าวราคาดีและมีพ่อค้าคนกลาง ตัวแทนโรงสีเข้ามาขอซื้อข้าวถึงแปลงนาในราคาที่ชาวนาพอใจ

0
128

จันทบุรี/เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรีเร่งเกี่ยวข้าว พบว่าปีนี้ข้าวราคาดีและมีพ่อค้าคนกลาง ตัวแทนโรงสีเข้ามาขอซื้อข้าวถึงแปลงนาในราคาที่ชาวนาพอใจ

ที่บริเวณแปลงนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บ้านหมู่ / บ้านทองทั่ว / บ้านคลองเตย ตำบลคลองนารายณ์ ชาวนาในพื้นที่กำลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวที่เข้ามาบริการในพื้นที่แทนการใช้แรงงานคนลงแขกเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งแปลงนาในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีทั้งสิ้นประมาณ 200 กว่าไร่ มีเกษตรกรปลูกข้าวประมาณ 20 กว่ารายส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งปีนี้มีรถเกี่ยวข้าวของโรงสี จากจังหวัดอื่นเข้ามาให้บริการ พร้อมรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่ดีกว่าปีที่แล้ว โดยนาย สวัสดิ์ มังคะละสุ ชาวนาที่ปลูกข้าวไว้ในแปลงนาบ้านหมู่ ต.คลองนารายณ์กล่าวด้วยความสบายใจหลังพบว่าข้าวหอมมะลิที่ตนเองปลูกไว้มีคุณภาพ น้ำหนัก และมาตรฐานได้ตามความต้องการ โดยข้าวส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภคเอง ส่วนที่เหลือจะขายให้แก่เจ้าของรถเกี่ยวข้าวที่ขอซื้อในราคาข้าวเกี่ยวสดตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกตากแห้งถ้าเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อยจะขายได้ถึงตันละ 15,000 บาท แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่นิยมตากเนื่องจากกลัวว่าต้องเป็นภาระและต้องระวังมิจฉาชีพที่อาจจะเข้ามาขโมยข้าวเปลือกของชาวนาเหมือนที่เคยเจอในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับนาย หนุ่ม เกษราธิคุณ เกษตรกรชาวนาบ้านทองทั่วที่ทำนาเป็นรายได้เสริมจากการทำสวนผลไม้ กล่าวด้วยความดีใจหลังพบว่าข้าวปีนี้มีคนมาขอซื้อตั้งแต่ยังไม่เก็บเกี่ยวและขายได้ราคาดีพอมีเงินเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ชาวนาในกลุ่มที่เป็นญาติกันจะนิยมขายข้าวที่เกี่ยวให้แก่พ่อค้าคนกลางไปเลยเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตากข้าวถึงแม้ราคาจะน้อยกว่าข้าวเปลือกที่ตากแห้งแต่ก็พอใจและไม่ต้องหวาดระแวง เฝ้าระวังขโมยที่อาจจะเข้ามาขโมยข้าวที่ตากไว้ ทั้งนี้พื้นที่รวมของแปลงนาข้าวในเขตตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ทำนาข้าวเป็นรายได้เสริมรวมทั้งตำบลประมาณ 250 กว่าไร่ จำนวนผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 150 ตัน ราคาขายข้าวปีนี้พอค้าคนกลางขอซื้อข้าวหอมมะลิสดตันละ 12,000 บาทถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิตากแห้งเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อยจะได้ถึงตันละ 15,000 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าปีที่แล้วที่ขายได้เพียงตันละ 8,500 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก