“พสบ.ทบ.26!”เราทำความดีด้วยหัวใจ” บริจาคสิ่งของเยี่ยมทหารบาดเจ็บ!!

0
97

“พสบ.ทบ.26!”เราทำความดีด้วยหัวใจ” บริจาคสิ่งของเยี่ยมทหารบาดเจ็บ!!

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 พ.ค.62 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 26 จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุธ ประธานนักเรียนหลักสูตร พสบ.ทบ.รุ่นที่  26 เป็นหัวหน้านำคณะนักเรียนหลักสูตรดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อนึ่งหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรที่ จัดขึ้นโดยโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยมี พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน และหัวหน้าหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับผู้บริหาร จากภาครัฐ ทหาร-ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ และการน้อมนำพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม!!

#ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : พันเอก หญิง ณิชนันทน์ ทองพูล  รอง ผอ.กปส.กร.ทบ. , พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล นักเรียนหลักสูตร พสบ.ทบ.รุ่นที่ 26!!

##########################