ตรวจประเมินหมู่บ้านพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้านหัวถนนกลาง ม. 6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก

0
158

ตรวจประเมินหมู่บ้านพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้านหัวถนนกลาง ม. 6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก

วันที่ 29 พ.ค. 2562 นายปรีชา เดชพันธ์ รอง ผวจ นครสวรรค์. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ . สาธารณสุขจังหวัด.เกษตรจังหวัด.ท้องถิ่นจังหวัด. ผอ.ศูยน์การศึกษาตามอัศยาศัย.( กศน ). ประธานชุมชนพัฒนา. พัฒนาการจังหวัด.มาตรวจหมู่บ้านพัฒนาบ้านหัวถนนกลาง โดยมี นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอวุโสอำเภอท่าตะโก และ จนท.อำเภอท่าตะโก นายณรงค์ จันทร์เมือง พัฒนาการอำเภอท่าตะโก และ จนท.พัฒนากร นายสมจิตร พุ่มเจริญ นายก.อบต.หัวถนนพร้อมเจ้าหน้าที่สมาชิก อบต.หัวถนน พ.ต ท วรรณกร ถาวรผล สวป.สภ.ท่าตะโกและชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจตำบลหัวถนน นายประกาศิต เบ้ามั่น ส.อบต.

และมี เกษตรอำเภอ. ประมงอำเภอ.สรรพกรพื้นที่. สัสดี. ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวถนน. ครูและนักเรียนบ้านหัวถนน พร้อมผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจหมู่บ้าน และนายประมาณ พิมพา ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำประชาชนบ้านหัวถนนกลาง ซึ่งเป็น ลาวครั่ง ชนเผาซึ่งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแต่งชุดลาวครั่ง มาต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจด้วย
หมู่บ้านหัวถนนกลางเป็นหมู่บ้านพัฒนา แบ่งคุ้มการพัฒนาเป็น 5 คุ้ม คุ้มราชพฤกษ์. คุ้มดาวเรือง คุ้มลีลาวดี. คุ้มกล้วยไม้.คุ้มชวนชม. ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการแนะนำจากพัฒนากร จากตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ จาก อบต.หัวถนน และไปศึกษาดูงานหมู่บ้านดีเด่นตามที่ต่างๆมาพัฒนาร่วมกับวัฒนธรรมลาวครั่ง และมี พระอธิการบุญหลาย ธัมมปาโล เจ้าอาวาสวัดหัวถนนกลางซึ่งเป็นพระนักพัฒนา ที่วัดมีห้องอบยาสมุนไพร สวนพืชสมุนไพร ในหมู่บ้านมีตลาดชุมชนลาวครั่ง ตลาดขายสินค้าพืชผัก ผลิตภัณฑ์โอท๊อปของหมู่บ้าน ตลาดเป็นระเบียบสะอาดสวยงามตามแบบวัฒนธรรมชุมชนลาวครั่ง ก่อนเข้าพิธีรายงานข้อมูลหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านลาวครั่งได้รำแคนตามประเพณีให้คณะกรรมการผู้ตรวจชม เสร็จแล้ว จากนั้นนายประมาณ พิมพา ผู้ใหญ่บ้านกล่าวรายงานข้อมูลท้องถิ่น นายปกาศิต เบ้ามั่น ส.อบต กล่าวการพัฒนาของหมู่บ้าน มีอาสาพัฒนาชาย/ หญิง กล่าวการการทำงานร่วมชุมชน คณะกรรมการผู้ตรวจหมู่บ้านดีเด่นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผลผลิตต่างๆของชมชนหมู่บ้าน เยี่ยมตลาดชุมชนลาวครั่ง ชาวบ้านหวังอย่างยิ่งหมู่บ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นของจังหวัดนครสวรรค์