กลุ่มจังหวัด “ร้อย แก่น สาร สินธ์” แถลงข่าว “งานมหกรรมของดีของอีสานเหนือตอนกลาง”


เมื่อวันที่ 29 พ.ค.62 เวลา 16.00 น.ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจษ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว มหกรรมของดี “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในทุกๆด้านสำหรับรองรับการจัดงานของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” และรู้สึกยินดีที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดมาให้กับชาวสุราษฎร์ธานี และเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่างได้เป็นอย่างดี
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดอีสานเหนือตอนกลาง กับ กลุ่มจังหวัดต่างๆเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเป็นที่รู้จัก อีกทั้งในงานดังกล่าว จะได้มีการร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ผลิต และผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง เพื่อสร้างเครือข่ายโยงธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างกลุ่มจังหวัดอีกด้วย

สำหรับภายในงานดังกล่าว ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง จะได้พบกับกิจกรรมการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ จากรการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในระดับ พรีเมี่ยม เป็นการนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคม และกาฬสินธุ์) ไว้ในงานเดียว อาทิเช่น ของใช้ตกแต่งบ้านคุณภาพส่งออก ผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เครื่องจักสานจากวัตถุธรรมชาติ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่ขึ้นชื่อ รวมไปถึงการแสดงต่างจากเหล่าบรรดาศิลปินอีกมากมาย