อย่าลืมงานบุญบั้งไฟยโสธรเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายสิบปีและทุกปี .งานบุญบั้งไฟ ของจังหวัดยโสธรจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยในปีนี้    จะเริ่มเสาร์ 12-13 พฤษภาคม 2561 เชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเมืองรองต้องมา เชิญมาสัมผัสบรรยากาศของคนอีสานโดยแท้จริง ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร จาก ..