ผลพวงอุทกภัย ภาพความเสียหาย ถนน สะพาน จากสถานการณ์น้ำท่วมบางสะพาน..
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โดยทั่วไป ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ระดับน้ำที่เอ่อท่วม ได้ลดระดับลงเกือบเป็นปกติแล้ว ประชาชนบางส่วนที่อพยพออกมาในจุดปลอดภัย ได้ทยอยเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัย ทำให้เห็นสภาพน้ำป่าที่ไหลลงมาจากจากเทือกเขาตะนาวศรี ได้พัดเอาต้นไม้ พืชผลการเกษตรเช่น ต้นมะพร้าว ยางพารา ของเกษตรกรจำนวนมาก ลงไปในคลองท่ายืน โดยแรงน้ำที่เชี่ยว ได้พัดทำลายสะพานเสียหายหลายแห่ง เช่น สะพานข้ามคลองช้างฝาง สะพานท่ายืน สะพานข้ามคลองลำเจียก พังเสียหายแทบทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีถนนสายธรรมรัตน์-บ้านในล็อค พื้นที่หมู่ 5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ถนนเชื่อมระหว่างเพชรเกษม ไปบ้านในล็อค หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายอย่างหนัก ทำให้หมู่บ้านในล๊อก ถูกตัดขาด ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน
นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์ ได้จัดประชุมสรุปสถานการณ์ ของอำเภอบางสะพาน มีผู้ประสบอุทกภัย 8,958 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2,975 ครัวเรือน ด้านที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน 136 หลัง เสียหายทั้งหมด 5 หลัง ถนนลูกรังได้รับความเสียหาย 100 เส้น ถนนคอนกรีต 22 เส้น ถนนลาดยาง 18 เส้นสะพาน 18 แห่ง ฝายกั้นน้ำ 6 แห่ง ประปา 12 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง วัด 7 แห่ง ศาลาหมู่บ้าน 4 แห่ง บ่อเลี้ยงปลา 13 แห่ง สัตว์เลี้ยง 310 ตัว พืชไร่ 768 ไร่ นาข้าว 183 ไร่ และผลไม้ 106 ไร่
โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ได้จัดประชุมสรุปสถานการณ์และจัดพื้นที่รับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือ ประกอบเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ ออกแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน และได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเดือดร้อนและความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
//////////////////

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468