พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

0
191
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนสวดมนต์ พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม สำหรับเดือนนี้ที่ใช้ชื่อใหม่ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่พร้อมเพรียง