โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องศ์ราชัน

 


เมื่อ เวลา 13.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องศ์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องศ์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนับสนุนบริการ อาคารหอผู้ป่วย ทางเดิน ระเบียงด้านหลัง ด้านข้างอาคาร และทาสีรั้วโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยเริ่มจากแยกไฟแดงฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีศึกษา เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้สะอาด น่าอยู่ ปราศจากเชื้อ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมถึงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่นส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม ทีมข่าวผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด