ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ถ่ามกลางสายฝนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์                                        จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ อ.บางสะพาน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนที่สะสมอยู่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชน อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย ถูกน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561) ณ ศูนย์บรรเทาสาธาณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  พ.อ.พิเชษฐ์  หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ โดยมี พ.อ.เฉลิมพล  สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ บรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดการร่วมกันบูรณาการกับทุกภาคส่วนวางแผน ในการนำอาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จากนั้น  พ.อ.พิเชษฐ์  หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.เฉลิมพล  สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนจิตอาสา  ได้นำเรือและอุปกรณ์เครื่องมือการช่วยเหลือลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ บ.ถ้ำม้าร้อง บ.ห้วยทรายขาวต.พงศ์ประศาสน์ และ บ.ปอแดง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ได้นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วม จำนวน 1,000  ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดของประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกยินดีที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเพราะ “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ปัจจุบันสถานการณ์ปริมาณระดับน้ำเริ่มลดลง แต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง และยังคงมีฝนตกในบางช่วงเวลา ส่วนการจราจรบนถนนเพชรเกษม รถสามารถใช้เส้นทางได้เป็นปกติ
อย่างไรก็ตาม หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใกล้ชิด และยังคงเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของ รวมถึงเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหากเกิดกรณีน้ำท่วมฉับพลันโดยทันที
////////////////

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขัน