ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ลด ละ คลิกเข้า สุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลเมืองทอง พร้อมบรรยายพิเศษ และทำMOU ตำบลเมืองทอง ครู.นักเรียนเขตตำบลเมืองทอง!!! !

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด -ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในวันนี้
นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีม สสอ.เมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ลด ละ เลิกเหล้า สุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลเมืองทอง พร้อมบรรยายพิเศษ และทำMOU ผู้นำชุมชุนทุกหมู่บ้าน ตำบลเมืองทอง.เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน.
.ณ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////
ภาพ ข่าว วีระศักดิ์ ฯ จรบุรมย์ บก.ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด