เทศบาลนครนครสวรรค์เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายให้หมดไปจากเขตเทศบาล

0
40
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เทศบาลนครนครสวรรค์เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายให้หมดไปจากเขตเทศบาล วันนี้ (28/5/2562) นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ ผอ กัลยา สังคหัตถากร ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ ลดปัญหาไข้เลือดออกและยุงลายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ชุมชนตลาดตายอมทำโครงการรณรงค์กำจัดขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในชุมชนตลาดตายอม ครั้งที่ 1โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ปัญหาไข้เลือดออกและยุงลายหมดไปจากในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งทางเทศบาลนครนครสวรรค์จะจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี