ชาวบ้าน บางผึ้ง หมู่ที่5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เดือนร้อนอย่างหนัก สระน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอดสามารถเดินลงเล่นได้ ขณะที่ นายก อบต.ระบุ งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

0
104

ชาวบ้าน บางผึ้ง หมู่ที่5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เดือนร้อนอย่างหนัก สระน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอดสามารถเดินลงเล่นได้ ขณะที่ นายก อบต.ระบุ งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว
วันที่ 28 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง สระเก็บน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่5 บ้านบางผึ้ง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ หลังจากที่ชาวบ้านแจ้งว่า สระเก็บน้ำดิบ น้ำแห้งขอดสามารถเดินเล่นได้ เมื่อไปถึงพบว่าสระเก็บน้ำดังกล่าวน้ำแห้งขอด พื้นดินแห้งแตก มองเห็นเนินดิน และหินภายในสระน้ำ สามารถเดินเล่น ได้อย่างสบาย แต่ก็ยังมีแอ่งน้ำเป็นบางส่วนเท่านั้น ในส่วนของอาคารประปาหมู่บ้านยังสามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ เนื่องจากอีกมุมฝั่งท่อสูบน้ำยังมีน้ำพอสมควรที่จะให้ผลิตน้ำประปาได้ แต่คงจะได้เพียง 1 – 2 เดือนเท่านั้น
นายจารุวัฒน์ นบนอบ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 บ้านบางผึ้ง ต.โคกยาง กล่าวว่า น้ำประปาหมู่บ้านมีปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านมาประมาณ 2 ปีแล้ว แต่ในปีนี้สระน้ำที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปานั้น น้ำได้แห้งอย่างรวดเร็ว จนทำให้ทาง อบต.โคกยางต้องแบ่งการใช้น้ำให้กับชาวบ้านเป็นช่วงเวลา ตนเองโชคดีที่ได้ขุดบ่อน้ำดิบไว้ใช้ส่วนตัวจึงมีน้ำใช้ตลอด แต่สำหรับชาวบ้านที่ไม่มีบ่อน้ำใช้ส่วนตัวก็ต้องรอน้ำประปาใช้ตามสภาพ อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่น จัดงบประมาณมาขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที5 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บ้านบางผึ้งให้มีน้ำใช้เพียงพอ
ด้านนายสุทธิศักดิ์ นวลศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านบางผึ้ง กล่าวว่า สระเก็บน้ำ สำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน น้ำได้แห้งอย่างรวดเร็ว จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อน จากการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ใช้น้ำ 562 ครัวเรือน ทำให้ต้องใช้น้ำตามเวลาเท่านั้นหรือวันเว้นวัน ประกอบกับบ้านบางผึ้งไม่มีแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ หรือป่าชุมชน ทำให้เป็นพื้นที่ขาดน้ำตามสภาพ เมื่อถึงหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ เคยประสานงานไปยัง อบต.โคกยางให้มีการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการขุดลอกสระน้ำใหม่ เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ผลิตน้ำประปาตลอดทั้งปี ลดความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่
ขณะที่นายนครินทร์ ทองทิพย์ นายก อบต.โคกยาง กล่าวว่า งบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือการขุดลองแหล่งน้ำดิบนั้น ทาง อบต.โคกยางไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ ที่ผ่านมาทาง อบต.โคกยางได้ทำการสร้างประปาหมู่บ้านบ้านบางผึ้งให้มีกำลังผลิตที่สูงขึ้น เพื่ออนาคต ด้วยงบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท แต่ปัญหาติดอยู่ที่แหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่ทาง อบต.ได้ดำเนินการ ขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำไปยังหน่วยงานราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักงาน ปภ.กระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 ในเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองอินทนิน เพื่อกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลโคกยาง ทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยเฉพาะ หมู่ที่ 5 บ้างบางผึ้ง และหมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน