จ.พังงา – ตลาดชุมชนบนเกาะยาวใหญ่ คึกคักในเดือนรอมฎอน ย้ำเกาะยาวเที่ยวได้ทั้งปี
ที่ตลาดชุมชนบ้านพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมากแห่มาจับจ่ายซื้ออาหารสดและอาหารที่ปรุงสุกแล้วรวมถึงผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะในระหว่างเวลา 11.30 น.-14.30น. เพื่อนำกลับไปปรุงและเตรียมเป็นอาหารที่บ้าน ในช่วงเวลาละศีลอดตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตก จนถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ประกอบกับมีบรรดานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการเที่ยวแบบวิถีชุมชน ให้ความสนใจจับจ่ายสินค้าพื้นบ้านประจำถิ่นทำให้ สร้างความคึกคักให้กับตลาดและสร้างรายได้เพิ่มให้กับพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าในชุมชน
นายวิทูล บุญสบ กำนันตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนรอมฎอน จะมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพรุในทำอาหารพื้นบ้านประจำถิ่นออกมาจำหน่าย เพิ่มเติมจากเดิมที่มีของกินของใช้จำหน่ายในตลาดอยู่แล้ว เป็นเหมือนประเพณีว่าในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปี พี่น้องชาวตำบลเกาะยาวใหญ่ จะมาจับจ่ายซื้อของกินในตำบลพรุใน ชาวตำบลพรุในก็จะไปจับจ่ายซื้อของของชาวตำบลเกาะยาวใหญ่ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนกัน เกิดการสร้างรายได้ทั้งสองชุมชน และอยากบอกนักท่องเที่ยวว่าในช่วงเดือนรอมฏอน บนเกาะยาวไม่เคยขาดแคลนอาหาร แถมยังมีอาหารแปลกๆประจำถิ่นให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลองรสชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี