ผอ. อุทิศ ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ.ททท.สำนักงานระยอง ชวนนักท่องเที่ยวมาเดินชมสวนพร้อมกับทานทุเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ผลไม้

0
77

ผอ. อุทิศ ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานระยอง ได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวเดินชมสวนพร้อมกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถติดต่อและสอบถามละเอียดได้ตามข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ

เส้นที่ 1 : อำเภอเมือง
1. สวนสุกัญญำ
ที่ตั้ง : 108/6 ม.8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-227-0603
Facebook : บ้านสวนสุกัญญา
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสาหรับคณะ
***หากเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
2. สวนปำหนันโฮมสเตย์
ที่ตั้ง : 60 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-300-9518, 098-845-9659
Facebook : สวนปาหนัน&Home Stay
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)
– สามารถเก็บผลไม้ทานจากต้นได้ (เงาะ)
– บริการที่พักโฮมสเตย์
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
3. สวนยำยดำ-เจ๊บุญชื่น
ที่ตั้ง : 30 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-099-1297, 089-043-1330, 038-664-369
Facebook : Suanyaida
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

– ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(เปิดตลอดทั้งปี)
– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสาหรับคณะ
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
4. สวนแสงแดด
ที่ตั้ง : 37 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-123-9201, 081-590-1700, 061-645-5962
Facebook : สวนแสงแดด
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)
– มีขนมจีน ส้มตา ข้าวเหนียวทุเรียน ให้บริการในบุฟเฟ่ต์
– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสาหรับคณะ
***หากเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
5. สวนลำดวน
ที่ตั้ง : 78 ม.14 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-933-3798
Facebook : สวนลาดวน
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

6. สวนสละคุณประสงค์
ที่ตั้ง : 88/8 ม.14 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-822-2039, 085-090-6123
กิจกรรม :
– บริการชมสวนสละ / ชิมผลไม้
– จาหน่ายผลไม้หน้าสวน สละสด สละลอยแก้ว
– แหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกสละสุมาลี / การผสมเกสรสละ
– หากจะทานสละสามารถซื้อรับประทานได้
7. สวนลุงทองใบ
ที่ตั้ง : 96/1 ม.11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-810-6411, 083-769-6172
Facebook : สวนลุงทองใบ
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)
– มีไอศกรีมทุเรียน ข้าวเหนียวทุเรียน ส้มตา ให้บริการในบุฟเฟ่ต์
– มีรถรางบริการชมสวน
– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสาหรับคณะ
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
8. สวนผู้ใหญ่เสวตร
ที่ตั้ง : 131/2 ม.11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-870-8238, 086-157-3182
Email: [email protected], [email protected]
Facebook : สวนผู้ใหญ่เสวตร
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)
– มีบริการกับข้าว ขนมจีนข้าวกล้อง ต้มหมูหน่อไม้สด แกงเขียวหวานไก่ ให้บริการในบุฟเฟ่ต์
– ชมสวนไผ่ออกหน่อทั้งปี

– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสาหรับคณะ
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
9. สวนคุณมะปรำง
ที่ตั้ง : 55 ม.2 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-818-6244, 094-818-5228
Facebook : สวนคุณมะปราง-บ้านย่าติ๊ด
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
มะปราง)
– มีร้านอาหารพื้นบ้าน กาแฟสด ให้บริการ
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
10. สวนลุงยิ่ง
ที่ตั้ง : 50 ม.2 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 092-403-1616, 086-111-8554
Facebook : สวนลุงยิ่ง
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะปราง ฝรั่ง)
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
11. สวนลุงประเสริฐ
ที่ตั้ง : 15 ม.1 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-277-0684, 082-858-4402
Facebook : สวนลุงประเสริฐ
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ มะปราง)
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

12. สวนผู้ใหญ่สมควร
ที่ตั้ง : 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-761-9497, 083-062-7824
Facebook : สวนผู้ใหญ่สมควร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้ / ชมต้นมังคุด อายุ 100 ปี
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กระท้อน สละ)
– มีน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารพื้นบ้าน ให้บริการในบุฟเฟ่ต์
– เป็นสวนปลอดสารพิษที่ได้รับมาตรฐาน GAP
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
13. สวนภีมรภัทร
ที่ตั้ง : 86/4 ม.7 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-430-0011, 085-430-0022
Facebook : สวนภีมรภัทร ระยอง
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– มีรถรางบริการชมสวน
– สามารถเก็บผลไม้ทานจากต้นได้
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
14. สวนเรไร
ที่ตั้ง : 182/2 ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-600-1218, 081-949-5329
Facebook : สวนเรไร
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– สามารถเก็บผลไม้ทานจากต้นได้ (มังคุด ลองกอง)
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

15. สวนคุณไพบูลย์
ที่ตั้ง : 21 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-210-0188, 089-535-7008, 087-136-4883
Facebook : suanpaiboon
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด 100 ปี ลองกอง
มะยงชิด ลิ้นจี่)
***หากจะทานผลไม้ที่สวนจะต้องโทรสอบถามล่วงหน้า***
16. สวนมีสบำย
ที่ตั้ง : 88/2 ม.6 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-566-8546, 089-938-6585
Facebook : สวนมีสบาย
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– ศึกษาดูงานการปลูกสวนผลไม้ การทาเชื้อไตรโคเดอร์มา
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
17. สวนวรินทร
ที่ตั้ง : 50/4 ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 092-959-6462
Facebook : สวนวรินทร
กิจกรรม :
– พื้นที่ขนาด 8 ไร่
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
กระท้อน สัปปะรดอินทรีย์)
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

18. สวนเรือนแก้ว
ที่ตั้ง : 77/8 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 094-753-9289
Facebook : สวนเรือนแก้ว
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
ฝรั่งกิมจู มะปราง)
– ชมวิธีการเก็บผลไม้จากสวน / มีบริการซาเล้งจานวน 4 คันนาชมสวน
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
19. สวนวิเศษ
ที่ตั้ง : บ้านเขาวังม่าน ม.5 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-431-1986
Facebook : Wised Garden
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
**หากเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า 4-5 วัน***
20. สวนธรรมเจริญ
ที่ตั้ง : 2/5 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-099-8638, 089-968-3823
Facebook : สวนธรรมเจริญ
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก
(ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ องุ่น)
– มีร้านกาแฟสดให้บริการ
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

21. สวนนิมิต
ที่ตั้ง : 74/9 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 094-484-4175, 081-985-4513
Facebook : สวนนิมิต ผักปลอดสาร สลัดปลอดภัย
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ สอนการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
– กิจกรรมการทาหญ้าหวาน การทอดกล้วยใส่หญ้าหวาน การปักชาต้นหญ้าหวาน
ค่าใช้จ่ายท่านละ 150.- บาท
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
22. สวนคุณตุ้ม-คุณตู่
ที่ตั้ง : 18/2 ม.7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-407-2049, 081-377-4591, 02-258-9222
Facebook : สวนคุณตุ้ม-คุณตู่
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– มีรถไถลากพ่วงชมสวน ท่านละ 20.- บาท
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก
(ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะไฟ มะพร้าวน้าหอม)
– มีบริการจัดอาหารสาหรับคณะ อิ่มละ 50.- บาท/ท่าน
– มีจาหน่ายสินค้าแปรรูปจาหน่ายในสวน
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

23. สวนงำมสุขโฮมสเตย์
ที่ตั้ง : 44/1 หมู่ 4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-951-7616, 081-945-7174
Facebook : สวนงามสุขโฮมสเตย์
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก
(ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะม่วง ขนุน ลูกหม่อน มะเฟือง)
– มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์
– ศึกษาดูงาน เรียนรู้กิจกรรมทางการเกษตร “การทาสวนมังคุด” คุณภาพส่งออก และสวนผลไม้แบบ
ผสมผสาน (เปิดตลอดทั้งปี)
– สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน (กิจกรรมตกหมึก/ปลา)
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
24. สวนสง่ำสินธุ
ที่ตั้ง : 126/27 ม.4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-333-8614
Facebook : สวนสง่าสินธุ
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก
(ทุเรียน เงาะ มังคุด 100 ปี ลองกอง มะพร้าวน้าหอม)
– มีบริการอาหารพื้นบ้าน
***หากเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
25. สวนช่อฟ้ำ
ที่ตั้ง : 24 ม.3 ต.สานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-782-0700, 065-326-5415
Facebook : สวนช่อฟ้า ทุเรียนระยอง – Suan Chorfha
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– ส้มตา ไก่ทอด ขนมจีน ขนมหวาน
– มีบริการปั่นจักรยาน/ปั่นขักรยานน้า ชมสวน
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
26. มีสุขฟำร์ม
ที่ตั้ง : 8 ม.4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-889-0331, 098-818-8993, 081-033-4489
Facebook : Mesook farm
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)
– ศึกษาดูงาน (เปิดตลอดทั้งปี) เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา / กระบวนการผลิตไม้กฤษณา /
กระบวนการแปรรูปผลไม้ / การผลิตใบชา
– มีบริการที่พัก จัดอาหารทะเลปิ้งย่าง สามารถตั้งเต็นท์/แคมป์ทากิจกรรมได้
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
เส้นที่ 2 : อำเภอบ้ำนค่ำย
อำเภอบ้ำนค่ำย
27. สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญำ)
ที่ตั้ง : 31 ม.4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-694-7527, 085-912-8627
Facebook : สวนมังคุดไทย ระยอง
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน มังคุด 100 ปี เงาะ
มะพร้าวน้าหอม)
– มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์
– ศึกษาดูงานเรียนรู้การคัดมังคุดเกรดพรีเมี่ยม การปลูกผลไม้
***หากคณะเข้าชมสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

28. สวนป้ำเพียร
ที่ตั้ง : 79/1 ม.8 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-692-0730
Facebook : –
กิจกรรม :
– บริการชมสวนผลไม้ / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– มีบริการจัดอาหารสาหรับคณะ
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
29. สวนประสมทรัพย์
ที่ตั้ง : 108/7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-481-6598, 081-377-3056
Facebook : สวนประสมทรัพย์
กิจกรรม :
– บริการชมสวนผลไม้ / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ส้มตา)
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก
– ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนไม้ผล
อาเภอบ้านค่าย
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
30. สวนสุภัทรำแลนด์
ที่ตั้ง : 70 ม.10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-892-048-9, 081-588-1519, 089-936-5933
Facebook : สวนสุภัทราแลนด์
กิจกรรม :
– บริการนั่งรถรางชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ มะเฟือง ชมพู่ แก้วมังกร ส้มโอ ขนุน มะม่วง สับปะรด)
– ส้มตา สลัดผัก / ชิมน้าผึ้งสด

เส้นที่ 3 : อำเภอแกลง – อำเภอวังจันทร์
อำเภอแกลง
31. สวนลุงถิง
ที่ตั้ง : 342/1 ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-010-4488, 097-230-4488
Facebook : –
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละสุมาลี
กระท้อน)
– ศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน 1)เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร 2)เที่ยวสวนสละสุมาลี
3)การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด 4)ชมกระบวนการแปรรูปสละ 5)สวนผลไม้ (เปิดตลอดทั้งปี)
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
32. สวนคุณประยูร
ที่ตั้ง : 48 ม.3 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-473-2305, 087-711-8858
Facebook : สวนคุณประยูร
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ตผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ขนุน)์
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก
– มีรถรางบริการนาชมเที่ยวสวนสาหรับนักท่องเที่ยวที่ทานบุฟเฟ่ต์ หากเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป
ราคาท่านละ 50.- บาท
– ชมกระบวนการแปรรูปการทาทุเรียนทอด
– มีกิจกรรมปั่นเรือจักรยานน้าในสวน
– มีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจาหน่ายในสวน ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ขนุนทอด
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***

33. สวนสละคุณพิชัย
ที่ตั้ง : 101/2 ม.4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-782-4645
กิจกรรม :
– ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดจาหน่ายผลไม้หน้าสวน
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง)
– โรงงานแปรรูปสละลอยแก้ว น้าสละ มะดันลอยแก้ว
– แหล่งเรียนรู้ เรื่องต้นสละ
– มีรถรางนาเที่ยวชมธรรมชาติ สวนทุเรียนและทุ่งโปรงทอง มีวิทยากรบรรยาย
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
34. สวนอุบลสมบูรณ์
ที่ตั้ง : 171 ม.3 ต.กร่า อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-377-9536, 080-103-9386
Facebook : สวนอุบลสมบูรณ์
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน มังคุด
กระท้อนพันธุ์ทองพูน)
– ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต้นแบบสวนปลูกมังคุด
คุณภาพที่แรกในจังหวัดระยอง
– เป็นสวนปลอดสารพิษที่ได้รับมาตรฐาน GAP
– มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาหน่ายในสวน กะปิ น้าปลา ทุเรียนทอด ถั่วเคลือบกาแฟ เม็ดมะม่วง
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
35. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้ำนวังหว้ำ
ที่ตั้ง : 23/3 ม.2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-931-5800
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้ปลอดสารพิษ มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง) ชิมมะพร้าว 3 น้า
– ศึกษาดูงาน กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

– ชมกิจกรรม การทากะปิ น้าปลา กะราง ข้าวตังโบราณ การสานเสื่อคล้า
– ทากิจกรรมปั่นจักรยานในสวน เที่ยวสะพานรักษ์แสม ท่านละ 50.- บาท
/ ล่องเรือชมคลองกะปิ ท่านละ 100.- บาท
– บริการที่พักโฮมสเตย์
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า 4 วัน***
36. สวนคุณน้อย
ที่ตั้ง : 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-025-5259, 081-940-4384
Facebook : สวนคุณน้อย
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ตผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุดสละสุมาลี)์
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานได้
– ที่พักโฮมสเตย์
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
37. สวนลุงเสริม
ที่ตั้ง : 53/3 ม.5 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-833-2880, 082-220-7277, 081-850-7631
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– มีต้นพันธุ์ทุเรียนจาหน่าย
– แหล่งเรียนรู้เทคนิคในการเลือกดูทุเรียน
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า 7 วัน ถ้าไม่จองทางสวนจะไม่อนุญาตให้เข้าชม
38. สวนบ้ำนเรำ
ที่ตั้ง : 324 ม.8 กม.93 ซอยบ้านน้าโจน ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย 344) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-804-4169, 081-864-6533
Facebook : สวนบ้านเรา ทุเรียนระยอง
กิจกรรม :

– การนาชมสวน เป็นหมู่คณะให้ติดต่อล่วงหน้า
– เปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ปลายเดือน พ.ค. (ทุเรียนหมอนทอง เงาะ มังคุด สละ ลองกอง)
***เปิ ดเฉพาะวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากจะเข้าสวนและซื้อผลไม้จะต้องโทรจอง
ล่วงหน้า 3 วัน line-ID: @suanbanrao
39. สวนหมอแขก
ที่ตั้ง : 8 สุนทรภู่ ซ.5 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-831-7222
กิจกรรม :
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
– ศึกษาเรียนรู้การแปรรูปผลไม้ ขนุนทอด เม็ดขนุน ข้าวเกรียบขนุน น้าพริกขนุน
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
อำเภอวังจันทร์
40. บ้ำนสวนกลชำญ
ที่ตั้ง : 28 ม.3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 099-154-9024 , 095-2264978
Facebook : บ้านสวนกลชาญ
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน กล้วย)
– มีรถสามล้อบริการชมสวน
– ศึกษาดูงานการเลี้ยงด้วงมะพร้าว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
– ศึกษาการปลูกทุเรียนและผลไม้ต่างๆ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
41. สวนศิวดุลย์
ที่ตั้ง : 75 ม.2 ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย344) กม.76 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-003-0426
Facebook : สวนทุเรียนศิวดุลย์
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– ผลไม้มีจาหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้าหนัก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลอง กระท้อน

ขนุน สัปปะรด)
– ศึกษาเรียนรู้ กระบวนการแปรรูปผลไม้ การกวนทุเรียนกะทิแบบโบราณ การทาทุเรียนทอด
การกวนสัปปะรด
– เป็นสวนปลอดสารพิษที่ได้รับมาตรฐาน GAP
***หากจะเข้าสวนจะต้องโทรจองล่วงหน้า***
42. สวนละไม
ที่ตั้ง : 19/9 ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย344) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 098-737-4983, 098-737-4984, 097-737-4985
Email: [email protected]
Facebook : สวนละไม/Suan Lamai
Website: www.SuanLamai.com
กิจกรรม :
– บริการชมสวน / ชิมผลไม้
– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ มะม่วง ส้มโอ)
– ส้มตา ไก่ทอด ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง
– ชมฟาร์มแกะ ไร่สตรอเบอร์รี่ ทุ่งดอกไม้