จังหวัดแพร่แล้งหนักปลาบึกตายหลายสิบตัวน้ำหนัก 100 กิโลกรัมเกือบทั้งนั้นเรืองเศร้าของจังหวัดแพร่ เนื่องด้วยสภาวะแล้งทำให้ ปลาในอ่าง เก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นปลาบึกตัวใหญ่ๆตายเพราะน้ำแห้งทำให้ปลาบึกตัวใหญ่ๆตายที่เหลือก็น้อยมาก ที่เป็นข่าวเศร้าประมงจังหวัดแพร่จึงทำหนังสือแจ้งถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เรียนท่าน ผวจ.แพร่
ขอรายงานสถานการณ์ปลาบึกในอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ต.น้ำเลาอ.ร้องกวาง.จ.แพร่ น้ำน้อยปลาไม่สามารถอยู่ได้ดังนี้ครับ
สนง.ประมงจังหวัดได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนจึงร่วมกับ ศวพ.ประมงแพร่ขนย้ายปลาบึกได้บางส่วน ข้อมูลดังนี้
1.ปลาบึกทั้งหมด 22 ตัว น.น เฉลี่ย 100 กก.ต่อตัว
2.ประมง ขนย้ายไปแหล่งน้ำไกล้เคียง 4 ตัว
3.จำหน่าย 15 ตัวๆละ11000 บาทเงิน 165000 บ.เข้าหมู่บ้าน
4.มอบให้ชุมชนบริหารจัดการ 3 ตัว
5.ปลาชนิดอื่นๆให้ชาวบ้านจับบริโภคฟรี จำนวนมาก