25 พฤษภาคม 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมทำพิธีสมโภชหลักเมืองยะลาและงานกาชาดประจำปี 2562 ชึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านอนุชิต ตระกูลมุฑุตา เป็นประธานในพิธี นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พลเรือน พ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธีจำนวนมาก ชึ่งงานสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมืองและงานกาชาดปีนี้จัดระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 มิถุนายน 2562 ขอให้ทุกท่านมั่นใจมีสินค้าราคาถูก กิจกรรมบนเวที และการประกวดธิดากาชาด มหรสพ ทุกคืน มาร่วมกันทำบุญครับ