อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ!!! นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพัฒนากรตำบล ผอ.สอน.จ.ร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ สอน.เฉลิมพระเกียรติ!!!

0
114

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ!!! นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพัฒนากรตำบล ผอ.สอน.จ.ร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ สอน.เฉลิมพระเกียรติ!!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 –
เวลา 10.30น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพัฒนากรตำบล ผอ.สอน.จ.ร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ สอน.เฉลิมพระเกียรติ
จ.ร้อยเอ็ด ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติ. (กอช.)เพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบาย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน. .ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 4อ.3ส.พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 198 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน .
////////////////////////
วีระศักดิ์. จรฯภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด