พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) เข้าร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ โดยการพบปะพูดคุยกับประชาชน ในโอกาสการประชุมสภาสันติสุขตำบลเทพา

0
118

เมื่อ 23 พ.ค.62 , 0930
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) เข้าร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ โดยการพบปะพูดคุยกับประชาชน ในโอกาสการประชุมสภาสันติสุขตำบลเทพา ซึ่งมี นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศบาล ต.เทพา ในฐานะประธานสภาสันติสุขตำบล โดยมี นายศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอาวุโส อ.เทพา ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาหัวเขื่อนปากน้ำ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ในการนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การต่อสู่ของขบวนการ ได้แก่ การใช้กำลัง, การกำหนดใจตนเอง และการยกระดับสู่สากล จึงเป็นเหตุผลที่ประชาชน และผู้นำ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยสันติสุข