อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ!!-นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.เมืองร้อยเอ็ด รองนายกอบต.เหนือเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง,พระครูธรรมธร กฤษฎา,เจ้าอาวาส วัดแสนระลึกวนาราม บ้านหนองนาสร้างกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ครบรอบ 1 ทศวรรษ รพ.สต. พร้อมรับมอบห้องน้ำ จากผู้มีจิตศรัทธา!!!

0
165

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 – 

เวลา 09.09 น. นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.เมืองร้อยเอ็ด รองนายกอบต.เหนือเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง,พระครูธรรมธร กฤษฎา,เจ้าอาวาส
วัดแสนระลึกวนาราม บ้านหนองนาสร้างกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ครบรอบ 1 ทศวรรษ รพ.สต. พร้อมรับมอบห้องน้ำ จากผู้มีจิตศรัทธาสร้างสมทบ ณ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติ. (กอช.)เพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบาย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน. .ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 4อ.3ส.พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 225 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน 

////////////////////
วีระศักดิ์. จรฯภาพ-ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม ::ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด