ฝ่ายปกครอง​-ส่วนราชการ​ ทหาร-ตำรวจผู้นำท้องที่​-ผู้นำท้องถิ่น-ประชาชน​ร่วมกฐินสามัคคี
อำเภอท่าสองยางณ.สำนักสงค์บ้านแม่เหว่ยโพคี หมู่ที่4 บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. นายวัชรพล มั่นปาน ปลัดอวุโส เจ้าพนักงานปกครอง​รักษาราชการแทน นายอำเภอท่าสองยาง  เป็นประธานกฐินสามัคคี
อำเภอท่าสองยางณ.สำนักสงฆ์บ้านแม่เหว่ยโพคี หมู่ที่4 บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โดยมี  นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร นายก.องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
นางสาวนัทธมน ใจเจริญ ปลัด อบต.แม่วะหลวงส่วนราชการ ทหารพราน ตชด. ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ครูนักเรียน
เจ้าหน้าที่อบต และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดย.กฐินของอำเภอท่าสองยาง ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการทุกส่วน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางและชาวบ้าน เป็นกฐินสามัคคี โดย.ทาง อส.อำเภอท่าสอตงยางใด้มาตัดผมฟรี
รายงานข่าวแจ้งว่าชาวบ้านดีใจที่ทราบข่าวว่า

นายวัชรพล มั่นปานปลัดอาวุโสเจ้าพนักงานปกครอง​รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าสองยางได้รับคำสั่ง เป็นนายอำเภอ โดย.เป็น
นายอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้ง
โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว/ชวลิต
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน