วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายจำลอง พรมหนองโดกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก และ ประธานชุมชนนครสวรรค์ตกและประชาชนในพื้นที่ นครสวรรค์ตกเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูงานถนน งานไฟฟ้า งานประปา และไปดูแหล่งน้ำที่เขตหนองยาว หมู่ 2 ใกล้กับบึงอ้อ ที่ได้ทำคันกันดินให้สูงขึ้นและได้ทำเป็นที่กักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำดิบทำประปา ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 กว่าไร่ โดยน้ำที่นำมาผลิตประปานั้นได้สูบมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามาพักเก็บไว้ในที่หนองยาว เพื่อ ไว้ทำประปาให้กับชาวบ้าน ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งคาดว่าปีนี้จะแล้งมาก แต่ก็ยังมีน้ำไว้ผลิตน้ำประปา