อบจ.พิษณุโลก มอบรางวัลและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

0
116

อบจ.พิษณุโลก มอบรางวัลและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561” รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางอัจฉริยา เบญจพร ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาประเทศชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติ และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและเป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้พัฒนาขีดความสามารถและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม และทีมนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
ส่วนผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จังหวัดน่าน ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่โรงเรียน บ้านนาล้อม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร ส่วน ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จังหวัดน่าน ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่โรงเรียน วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-16 มกราคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป.ปรีชา นุตจรัส ราย งาน