บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ EGATพาเยี่ยมชมศักยภาพของการทำงานในแต่ละ stationของ บริษัท

0
74

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ EGATพาเยี่ยมชมศักยภาพของการทำงานในแต่ละ stationของ บริษัท

คณะ กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด โดย คุณรวิ คอศิริ คุณจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ(คุณยุทธนา เจริญวงศ์) รองผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (คุณสุพจน์ กองศักดิ์) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม (คุณไพศาล มั่นปาน) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (คุณนักรบ สกุลกวีพร) พร้อมคณะผู้บริหารบีแอลซีพีและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมศักยภาพศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย (กฟผ.) จ. อยุธยา โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล(คุณณัฐวุฒิ พิริยะจิตตะ) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EGAT ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศักยภาพของการทำงานในแต่ละ station เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในแต่ละด้าน ประกอบด้วย

* Station 1: อาคารบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ
* Station 2: ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสองฝีมือ
* Station 3: ศูนย์มาตรวิทยาสอบเทียบเครื่องมือวัด
* Station 4: ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ
* Knowledge Sharing: Water Wall Tube Fabrication and Installation

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก