โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สามัคคีปรองดอง

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา ซึ่งจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 31 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ คณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2562 “รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา และแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานของจิตอาสาภายในจังหวัดนครสวรรค์